Spokojny blog o gestalt

 O mnie
Jako psychoterapeutka i trenerka Gestalt prowadzę gabinet psychoterapii indywidualnej dla osób dorosłych w Katowicach, pracuję także z dziećmi i młodzieżą.

Ukończyłam czteroletnią Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucje Terapii Gestalt w Krakowie, który posiada akredytację European Association of Psychotherapy, European Association for Gestalt Therapy.

Nieustannie doskonalę swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w warsztatach, treningach terapeutycznych i szkoleniach dla psychoterapeutów.

Nadrzędnym założeniem terapii Gestalt jest poprawa jakości życia, która dokonuje się poprzez poszerzanie świadomości, uczuć, emocji, potrzeb, mechanizmów działania i tego, co dzieje się w naszym ciele.
Psychoterapia Gestalt nie daje gotowych rozwiązań i nie udziela rad. Jest ona „towarzyszem” Klienta, wspiera go w poznaniu samego siebie, w podejmowaniu decyzji, dokonywaniu zmian…

Psychoterapia krótkoterminowa i długoterminowa
Psychoterapia Gestalt prowadzona jest indywidualnie krótkoterminowo bądź długoterminowo.
Pierwsza forma trwa od 3 do 6 miesięcy i wówczas psychoterapia skoncentrowana jest na pracy nad konkretnym problemem. Natomiast długoterminowa to forma głębokiej pracy nad sobą – daje możliwość pracy nad trudnościami w relacjach, konfliktów wewnętrznych, pozwala inaczej spojrzeć na swoje życie.

Psychoterapia indywidualna przeznaczona jest dla osób, które chcą poprawić swoje relacje w pracy, w rodzinie; osób, które doświadczają nadmiernego stresu czy wypalenia zawodowego; osób, które doświadczają kryzysu życiowego, załamania; osób, które cierpią na dolegliwości psychosomatyczne, czują brak sensu życia, a także dla osób, które szukają wsparcia w trudnych życiowych momentach.

Konsultacja psychoterapeutyczna
Konsultacja psychoterapeutyczna jest formą pomocy, która polega na zidentyfikowaniu problemu i przede wszystkim na szukaniu jego rozwiązań – w trakcie konsultacji Klient może skonsultować swój problem z psychoterapeutą i podjąć decyzję czy chce skorzystać z pomocy, jaką jest forma psychoterapii.